.+64 3 477 5552
Select Page

Main contact

Physical address

Level 9, City Chambers, 142-144 Featherston St
Wellington 6011

 

Postal address

Embassy of the Republic of Poland

PO Box 10 211
Wellington 6143

Tel | (04) 499 7844

Website | https://www.gov.pl/web/nowazelandia

Fax | (04) 499 7846

Email | wellington.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Office hours | 9am-5pm, Mon-Fri; 10am-2pm, 1pm-5pm, M/T/Th/F (Consular)

 

Staff Details

His Excellency Mr Grzegorz Kowal  Ambassador

 Mr Maksymilian Zych. Consul

 

 

Chairperson .....  Ewa Rożecka Pollard
Phone ......+64 3 477 5552
 
Secretary ..... Anna McCreath Munro
Phone ..... +64 3 464 0053

Facebook ..... Poles Down South 

Contact Poles Down South

4 + 11 =

Poles in New Zealand   We would like to hear from Poles or people with any Polish connection, who visited New Zealand and particularly those of you who paid a visit or lived anywhere in Otago or Southland.
....................

Polski  “Poles Down South” jest stroną internetową organizacji polonijnej w Nowej Zelandii działającej w rejonie Otago i Southland na Wyspie Południowej. Siedzibą organizacji jest Dunedin.