.+64 3 477 5552
Select Page

Gierszewski Anna 1870/11/12 Rytel (Rittel) Gierszewski Jan Pyszka Różalia 1870/11/20 Czersk
Gierszewski Jan 1864/11/13 Lubna (Lubnia) Gierszewski Michał Cieszanowska Katarzyna 1864/11/20 Czersk
Gierszewski Jan 1838/07/07 Rytel (Rittel) Gierszewski Marcin Pozorska Justyna 1838/07/15 Czersk
Gierszewska Katarzyna Jeziorkowska 1839/12/14 Lubna (Lubnia) Jeziorkowski Walenty Linda Różalia 1839/12/15 Czersk
Gierszewski Leonhard 1867/01/26 Krzyż (Johannesberg) Gierszewski Michał Cieszanowska Katarzyna 1867/02/03 Czersk
Gierszewski Michał 1843/10/01 Rytel (Rittel) Gierszewski Marcin Pozorska Justyna 1843/10/08 Czersk
Gierszewski Szymon 1864/10/27 Rytel (Rittel) Gierszewski Jan Pyszka Różalia 1864/10/30 Czersk
Kiezanowski Anna Ebertowska 1847/04/08 Lubna (Lubnia) Ebertowska Kazimierz Ossowska Justyna 1847/04 Czersk
Kiezanowski Jan 1873/06/16 Lubna (Lubnia) Jeziorkowski Marcin Walenty Ebertowska Anna 1873/06/22 Czersk
Kiezanowski Marcin Walenty 1837/02/20 Lubna (Lubnia) Jeziorkowski Walenty Linda Różalia 1837/02/26 Czersk
Roda Albrecht 1844/04/07 Rytel (Rittel) Roda Łukasz Gierszewska Magdalena 1844/04/08 Czersk
Roda Jan 1870/06/24 Rytel (Rittel) Roda Albrecht Szmaglińska Maryanna 1870/06/29 Czersk
Roda Jan 1857/10/18 Rytel (Rittel) Roda Łukasz Gierszewska Magdalena 1857/10/25 Czersk
Roda Józef 1873/09/04 Rytel (Rittel) Roda Albrecht Szmaglińska Maryanna 1873/09/11 Czersk
Roda Julianna 1867/06/14 Rytel (Rittel) Roda Albrecht Szmaglińska Maryanna 1867/06/20 Czersk
Roda Magdalena Gierszewska 1827/05/01 Kwieki (Kiebitzbruch) Gierszewski Józef Ewa Przeorska 1827/06/04 Czersk
Roda Maryanna Szamglińska 1855/09/23 Czersk Szamgliński Jan Pelplińska Maryanna 1855/09/24 Czersk
Rogala Anna Domachowska 1848/07/01 Rytel (Rittel) Domachowski Łukasz Marchafel Katarzyna 1848/07/02 Czersk
Rogala Józef 1873/02/17 Rytel (Rittel) Rogala Karol Domachowska Anna 1873/02/23 Czersk
Rogala Karol 1844/11/09 Gotelp (Gothelp) Rogala Ludwig Ulrich Friederika 1844/11/11 Czersk
Suchomski Karol 1871/05/29 Rytel (Rittel) Suchomski Jan Roda Maryanna 1871/06/08 Czersk
Suchomski Maryanna Roda 1846/09/07 Rytel (Rittel) Roda Łukasz Gierszewska Magdalena 1846/09/10 Czersk
Watembach Franciszek 1871/12/19 Rytel (Rittel) Watembach Albrecht Roda Katarzyna 1872/01/01 Czersk
Watembach Józef 1867/09/06 Rytel (Rittel) Watembach Albrecht Roda Katarzyna 1867/09/15 Czersk
Watembach Katarzyna Roda 1841/10/27 Rytel (Rittel) Roda Łukasz Gierszewska Magdalena 1841/10/31 Czersk
Watembach Maryanna 1870/03/13 Rytel (Rittel) Watembach Albrecht Roda Katarzyna 1870/03/27 Czersk