.+64 3 477 5552
Select Page

Groszkowski Maryanna Urban 1844/08/02 Kołoząb (Kollosomp) Urban Fanciszek Wroblewska Rozalia 1844/08/05 Pietrzwałd
Jaroszewski Anna Urban 1836/05/01 Kołoząb (Kollosomp) Urban Fanciszek Wroblewska Rozalia 1836/05/01 Pietrzwałd
Wiśniewski Anna Magdalena Szemion 1843/08/13 Mątowskie Pastwiska Szemion Michal Kozdowska Maryanna 1843/08/20
Wiśniewski Jan 1837/07/15 Wilczewo Wiśniewski Łukasz Zielinska Anna 1837/07/16 Pietrzwałd (Peterswalde)
Wiśniewski Józef 1843/04/24 Nowa Wieś (Neudorf) Wiśniewski Jozef Schmich Maryanna 1843/04/25 Pietrzwałd