.+64 3 477 5552
Select Page

Doduński Jan Michal 1881/07/13 Bielawki (Bielawken) – Doduński Michał – Liper Katarzyna 1881/07/13 Nowa Cerkiew (Neukirch)

Drozdowski Maryanna Kowalewska 1856/01/23 Rombark (Romberg) – Kowalewski Jan – Łobodka Maryanna 1856/01/27 Nowa Cerkiew (Neukirch) – Detmer Tomasz – Kowalska Katarzyna

Szoła Różalia Monika 1876/05/06 Rombark (Romberg) – Szoła Franciszek – Kowalewska Maryanna 1876/05/10 Nowa Cerkiew (Neukirch) – Kowalewski Jan – Kowalewska Maryanna