.+64 3 477 5552
Select Page

Burchard Adam 1852/11/24 Lipinski (Lippinken) – Kamińska Anna – Lesniewski Albrecht Polmański Paweł
Felski Jakόb 1866/11/12 Lipinki (Lippinken) – Kustoszynska Julianna – Zakrowski Franciszek Nitzlinski Jan
Grochowski Szymon 1868/10/01 Lipinki – Tadajewska Franciszka Garbrielle – Kozbus Ferd. Szczeponski Franziszek
Szaluga Julian Jan 1863/11/24 Lipinki (Lippinken) – Nickel Louisa Elisabeth Anna – Krasa Michal Korpaczewski Jozef
Szymański Christian 1872/11/04 Lipinki (Lippinken) – Nickel Louisa Elisabeth – Zebrowska Maciej Krasa