.+64 3 477 5552
Select Page

Szymański Anna Maryanna 1879/07/06 Trupel (Traupel) Szymański Christian Nickel Luise Elisabeth 1879/07/13 Szwarcenowo (Schwarzenau) Ziemia Chełmińska

Szymanski Augusta 1875/12/26 Trupel (Traupel) Szymański Christian Nickel Luise Elisabeth 1876/01/01 Szwarcenowo (Schwarzenau) Ziemia Chełmińska Nickel Heinrich Fischer Wilhelm