.+64 3 477 5552
Select Page

Alfut Maryanna Anna Redman 1847/09/15 Zabno (Saaben) Redman Karol Męckowska Anna 1847/10/03 Kokoszkowy
Brzoska Ignacy 1873/01/30 Kokoszkowy (Kokoschken) Brzoska Jakób Okoniewska Maryanna 1873/02/02 Kokoszkowy
Brzoska Leo 1875/04/11 Kokoszkowy (Kokoschken) Brzoska Jakób Okoniewska Maryanna 1875/04/18 Kokoszkowy
Brzoska Maryanna Okoniewska 1849/09/08 Kokoszkowy Okoniewski Michał Lewandowska Maryanna 1849/09/09 Kokosz.
Chabowski Jan 1866/05/24 Kokoszkowy (Kokoschken) Chabowski Kazimierz Meller Maryanna 1866/05/27 Kokoszkowy
Chabowski Maryanna Meller 1841/08/28 Kokoszkowy (Kokoschken) Meller Józef Mucha Agniszka 1841/08/29 Kokoszkowy
Drzewicki Franciszek Mikołej 1846/12/06 Kokoszkowy Drzewicki Wincenty Machaleska Maryanna 1846/12/08 Kokoszkowy
Drzewicki Jan Franciszek 1874/08/05 Kokoszkowy Drzewicki Franciszek Maryanna Fabisz 1874/08/09 Kokoszkowy
Drzewicki Maryanna Franciszka Fabisz 1851/01/06 Kokoszkowy Fabisz Jan Myszewska Katarzyna 1851/01/12 Kokoszkowy
Drzewicki Wincenty 1872/10/28 Kokoszkowy (Kokoschken) Drzewicki Franciszek Maryanna Fabisz 1872/11/03 Kokoszkowy
Fabisz Barbara 1875/12/05 Kokoszkowy (Kokoschken) Fabisz Józef Sulewska Anna 1875/12/08 Kokoszkowy (Kokoschken)
Fabisz Franciszek 1870/02/18 Zabno (Saaben) Fabisz Szymon Szachta Maryanna 1870/02/23 Kokoszkowy (Kokoschken)
Fabisz Franciszka 1861/09/16 Kokoszkowy (Kokoschken) Fabisz Józef Machalińska Katarzyna 1861/09/22 Kokoszkowy
Fabisz Johanna 1866/08/17 Kokoszkowy (Kokoschken) Fabisz Józef Machalińska Katarzyna 1866/08/19 Kokoszkowy
Fabisz Józef 1873/01/28 Kokoszkowy (Kokoschken) Fabisz Szymon Szachta Maryanna 1873/01/28 Kokoszkowy
Fabisz Józef Mikolej 1837/02/17 Kokoszkowy (Kokoschken) Fabisz Maciej Szreder Maryanna 1837/02/19 Kokoszkowy
Fabisz Lucia 1864/01/07 Kokoszkowy (Kokoschken) Fabisz Józef Machalińska Katarzyna 1864/01/10 Kokoszkowy
Fabisz Szymon 1839/10/22 Kokoszkowy (Kokoschken) Fabisz Maciej Szreder Maryanna 1839/10/27 Kokoszkowy
Grabowska Katarzyna 1867/05/26 Kokoszkowy (Kokoschken) Grabowski Józef Detmer Barbara 1867/05/30 Kokoszkowy
Gronkowski Katarzyna Meller 1853/09 Kokoszkowy (Kokoschken) Meller Jόzef Poblocka Barbara 1853/09/13 Kokoszkowy
Jakóbowski Anna Fabisz 1834/04/24 Kokoszkowy (Kokoschken) Fabisz Maciej Szreder Maryanna 1834/04/27 Kokoszkowy
Jakóbowski Waleria 1874/09/16 Kokoszkowy (Kokoschken) Jakóbowski Jan Fabisz Anna 1874/09/20 Kokoszkowy
Jankowski Francisek 1827/05/03 Kokoszkowy (Kokoschken) Jankowski Ignacy Felczner Anna 1827/05/09 Kokoszkowy
Kowalewski Franciszek 1873/10/21 Kokoszkowy Kowalewski Jakób Bunikowska Barbara 1873/10/26 Kokoszowy
Kowalewski Jakób 1876/04/03 Kokoszkowy (Kokoschken) Kowalewski Jakób Bunikowska Barbara 1876/04/04 Kokoszkowy
Kowalewski Jakób 1839/05/01 Kokoszkowy (Kokoschken) Kowalewski Jan Szreder Barbara 1839/05/09 Kokoszkowy
Kowalewski Jan 1837/04/10 Kokoszkowy (Kokoschken) Kowalewski Jan Szreder Barbara 1837/04/16 Kokoszkowy
Kowalewski Maryanna 1868/02/28 Kokoszkowy Kowalewski Jakób Bunikowska Barbara 1868/03/01 Kokoszkowy
Kowalewski Maryanna Anna 1871/02/14 Kokoszkowy Kowalewski Jakób Bunikowska Barbara 1871/02/19 Kokoszkowy
Kowalewski Wincenty Franciszek 1865/10/20 Kokoszkowy Kowalewski Jakób Bunikowska Barbara 1865/10/20 Kokoszkowy (
Lewandowski Jan 1873/08/29 Kokoszkowy Lewandowski Marciej Meller Józefina 1873/08/31 Kokoszkowy (Kokoschken)
Lewandowski Józefina Meller 1848/01/03 Kokoszkowy Meller Jan Kowalewska Maryanna 1848/01/09 Kokoszkowy
Lewandowski Maciej Michał 1848/09/21 Kokoszkowy Lewandowski Marcin Jasnoch Elźbieta 1848/09/29 Kokoszkowy
Lewandowski Maryanna 1861/11/21 Kokoszkowy Lewandowski Marcin Jasnoch Elźbieta 1861/11/22 Kokoszkowy
Meller Barbara Pobłocka 1818/04/08 Ciecholewy (Czechlau) Pobłocki Mikolaj Pałkowska Maryanna 1818/04/12 Kokoszkowy (
Meller Franciszka 1868/01/22 Kokoszkowy Meller Jakób Gajkowska Różalia 1868/01/24 Kokoszkowy (Kokoschken)
Meller Jakób 1844/07/22 Kokoszkowy Meller Jan Kowalkowska Maryanna 1844/07/28 Kokoszkowy (Kokoschken)
Meller Jakób 1873/08/06 Kokoszkowy (Kokoschken) Meller Jakób Gajkowska Różalia 1873/08/10 Kokoszkowy (Kokoschken)
Meller Józef 1869/12/06 Kokoszkowy (Kokoschken) Meller Jakób Gajkowska Różalia 1869/12/12 Kokoszkowy (Kokoschken)
Meller Maryanna 1876/03/25 Kokoszkowy Meller Jakób Gajkowska Różalia 1876/03/26 Kokoszkowy (Kokoschken)
Myszewski Franciszka 1874/09/30 Kokoszkowy (Kokoschken) Myszewski Jan Funk Karolina 1874/09/30 Kokoszkowy
Myszewski Jakób 1862/07/09 Kokoszkowy (Kokoschken) Myszewski Jan Detmer Maryanna 1862/07/12 Kokoszkowy
Myszewski Johanna 1856/09/15 Kokoszkowy (Kokoschken) Myszewski Maciej Jandrnalik Katarzyna 1856/09/21 Kokoszkowy
Myszewski Józef 1869/11/28 Kokoszkowy (Kokoschken) Myszewski Jan Detmer Maryanna 1869/12/06 Kokoszkowy
Myszewski Julianna 1860/01/06 Kokoszkowy (Kokoschken) Myszewski Jan Detmer Maryanna 1860/01/08 Kokoszkowy
Myszewski Katarzyna 1866/11/03 Kokoszkowy (Kokoschken) Myszewski Jan Detmer Maryanna 1866/11/04 Kokoszkowy
Myszewski Lucianna 1851/11/22 Krąg (Krangen) Myszewski Maciej Jandrnalik Katarzyna 1851/11/24 Kokoszkoy
Prajs Franciszek Jan 1869/01/05 Okole (Okollen) Prajs Jan Machalińska Franciszka 1869/01/10 Kokoszkowy (Kokoschken)
Rogucki Barbara 1874/12/25 Kokoszkowy (Kokoschken) Rogucki Michał Dąbrowska Anna 1874/12/25 Kokoszkowy
Rogucki Leo 1872/09/10 Kokoszkowy (Kokoschken) Rogucki Michał Dąbrowska Anna 1872/09/14 Kokoszkowy (Kokoschken)
Rząska Albrecht 1850/04/12 Kokoszkowy (Kokoschken) Rząska Jakób Jasnoch Maryanna 1850/04/21 Kokoszkowy
Rząska Barbara Prajs 1844/02/04 Linowiec (Lienfitz) Prys Stanisław Pobłocka Barbara 1844/02/08 Kokoszkowy (Kokoschken)
Rząska Franciszka Gajkowska 1854/03/14 Kokoszkowy Gajkowski Józef Műhlke Józefina 1854/03/19 Kokoszkowy
Rzaska Jakób 1844/07/09 Kokoszkowy (Kokoschken) Rząska Jakób Jasnoch Maryanna 1844/07/14 Kokoszkowy
Rząska Maryanna 1871/07/02 Kokoszkowy (Kokoschken) Rząska Jakób Prys Barbara 1871/07/09 Kokoszkowy (Kokoschken)
Stachurski Anna Szreder 1844/06/22 Zduny (Sdunny) Szreder Marcin Nowak Katarzyna 1844/06/30 Kokoszkowy
Stenka Anton 1851/06/09 Zduny (Sdunny) Stenka Jan Szulc Maryanna 1851/06/15 Kokoszkowy (Kokoschken)
Treder Anna 1869/04/30 Kokoszkowy (Kokoschken) Treder Józef Rząska Maryanna 1869/05/02 Kokoszkowy (Kokoschken)
Treder Franciszek 1866/08/19 Kokoszkowy (Kokoschken) Treder Józef Rząska Maryanna 1866/08/22 Kokoszkowy
Treder Franciszka 1872/04/16 Kokoszkowy (Kokoschken) Treder Józef Rząska Maryanna 1872/04/21 Kokoszkowy
Treder Maryanna Rząska 1846/08/27 Kokoszkowy (Kokoschken) Rząska Jakób Jasnoch Maryanna 1846/09/06 Kokoszkowy
Treder Różalie 1874/10/29 Kokoszkowy (Kokoschken) Treder Józef Rząska Maryanna 1874/11/02 Kokoszkowy (Kokoschken)
Wróblewski Jozef 1857/02/19 Kokoszkowy (Kokoschken) Wróblewski Jan Fabisz Anna 1857/02/24 Kokoszkowy (Kokoschken)