.+64 3 477 5552
Select Page

Szymański Julia Elżbieta 1873/07/03 Biskupiec (Bischofswerder) Szymański Christian Nickel Luise Elisabeth 1873/07/05 Biskupiec (Bischofswerder) Ziemia Chełmińska

Szymański Louisa Elisabeth Anna Nickel 1841/10/07 Słupnica (Stangenwalde) Nickel Gottfried Milarska Anna 1841/10/28 Biskupiec (Bischofswerder) Ziemia Chełmińska